Ordinacija bo ponedeljke in torke med poletnim časom delala po spremenjenem delovniku, večina v dopoldanskem času.